1962-1991

Institutul Pedagogic Pitesti

  Învatamântul superior de stat din Pitesti a luat fiinta în anul 1962 sub denumirea de Institutul Pedagogic Pitesti, iar din anul 1969 i se alatura Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucuresti. În 1974, prin fuzionarea acestor unitati a luat fiinta Institutul de Învatamânt Superior, care prin Ordinul MI nr. 4894/23.03.1991 a devenit Universitatea din Pitesti.

1996-2007

Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

  Învatamântul superior de stat cu profil economic din Pitesti, a luat fiinta în 1996 prin autorizarea specializarilor Contabilitate si Informatica de Gestiune si Managementul Firmei, integrate în Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii din Pitesti. În 1998 a fost înfiintata Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, prin H.G. din 11.07.1998, cuprinzând patru specializari. Ulterior au fost autorizate alte specializari, devenind Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative (FSEJA).
FSEJA s-a despartit în doua facultati în baza HG 916/2005: Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative. Separarea efectiva s-a produs însa în septembrie 2007.

2007 - prezent

Facultatea de Stiinte Economice

  Facultatea de Stiinte Economice este o institutie de învatamânt superior, cercetare, asistenta de specialitate si formare continua, integrata în Universitatea de stat din Pitesti.
Începand cu anul universitar 2007 – 2008 FSE este structurata pe urmatoarele catedre:
Catedra Contabilitate si informatica de gestiune;
• Catedra Management – marketing;
• Catedra Teorie economica si finante;
• Catedra Economie si administrarea afacerilor
.

 

 

Ultimele stiri