CERCURI STUDENTESTI
1. CERCUL STIINTIFIC DE ECONOMIE SI POLITICI ECONOMICE
Cadru didactic indrumator: lect. univ. dr. Avramescu Tiberiu
Tema de dezbatere: Problematica ocuparii si somajului în România
2. CERCUL STIINTIFIC DE MARKETING
Cadru didactic indrumator: lect. univ. dr. Pandelica Amalia
Tema de dezbatere: Organizarea unui experiment de marketing: „Identificarea rolului imaginii de marca în formarea preferintelor consumatorilor”

3. CERCUL STIINTIFIC STUDENTESC „FORMAREA GÂNDIRII STATISTICE SI ECONOMETRICE”
Cadru didactic indrumator: conf. univ. dr. Savoiu Gheorghe
Teme de dezbatere:
a. Instrumente statistice de masurare a inflatiei în românia – propuneri metodologice

b. Propuneri de schimbare a actualei metode de calcul a ratei de somaj, în analizele statistice de tip dinamic

Sesiune comunicari


Ultimele stiri